Školka je můj kamarád‚ naučí mě‚ co mám znát.

Logopedická prevence

 

LOGOPEDICKÁ PREVENCE

 Program logopedické prevence se koná v rámci vzdělávání dětí při hrách.

Jedním z hlavních vzdělávacích cílů předškolního vzdělávání je rozvoj komunikačních schopností. Mateřská škola, vedle rodiny,  má mimořádný prostor pro vytváření jazykových kompetencí  dětí.

Vzhledem k tomu, že v současné době byl zaznamenán vysoký výskyt řečových vad u dětí předškolního věku, rozhodli jsme se zefektivnit řečovou výchovu dětí a zařadit do školního vzdělávacího programu logopedickou prevenci.

Cílem logopedické prevence je aktivní vyhledávání dětí s narušenou komunikační schopností, předcházení poruchám komunikačních schopností a podpora správného řečového vývoje.

V případě, že bude u dítěte diagnostikována řečová vada, bude rodič o vadě informován a doporučen k návštěvě klinického logopeda, popřípadě po domluvě bude navštěvovat logopedku v naší MŠ.

Koncepce logopedické prevence:

  • Dechová cvičení - jejich hlavním cílem je prohloubení fyziologicky správného vdechu i výdechu při mluvení a jejich ovládání. Nacvičujeme správný nádech nosem a výdech pusou, prodloužení a usměrňování výdechového proudu vzduchu, břišní dýchání.
  • Fonační cvičení- jsou zaměřena na výcvik mluvního i pěveckého projevu, osvojení si měkkého hlasového začátku a hlasové hygieny.
  • Artikulační cvičení – rozvoj motoriky mluvidel (pohyb rtů a jazyka), čímž vytváříme předpoklad ke správné výslovnosti jednotlivých hlásek
  • Motorika – zaměříme se na rozvoj hrubé a jemné motoriky.
  • Smyslové vnímání- cvičení sluchové percepce (fonematický sluch), zrakové percepce, rozumových schopností.


TOPlist