Školka je můj kamarád‚ naučí mě‚ co mám znát.

MŠ- ZVONEČEK

 Vítejte ve školním roce 2019/2020

 

                                                                                    

Koblížkový týden

V rámci týdenního tématu "O Koblížkovi"si naše lištičky zahrály na malé kuchtíky. Z těsta, které jim pomohly připravit paní učitelky si vytvořily krásné koblížky, na kterých si všichni moc pochutnaly.

Mňam!smileycheeky

 

 

 

 

Návštěva Mikuláše a jeho party

V pátek 6.12. za námi do školky přišel Mikuláš se svými pomocníky čertem a andělěm. Děti zazpívaly písničky, zarecitovaly básničky a vysloužily si mikulášskou nadílku s dobrůtkami. Děkujeme!

 

 

 

 

 

Vánoční Potštejn

Ve čtvrtek 28. 11. jsme zavítali do malebného zámečku v Potštejně, kde jsme shlédli krásný Betlémský příběh, ve kterém nás po celou dobu provázela holčička Barunka  a anděl Ariel. Děti se také dověděly, jaké tradice se dodržovaly za dob našich babiček a prababiček.

Všichni jsme strávili příjemné dopoledne smiley.

 

 

 

 

 

Divadlo JOJO

V pondělí 14. 10. k nám zavítalo divadlo JOJO s pohádkou "Mášenka  a medvědi". Pohádka měla u dětí velký úspěch, protože herečky rozšířily zábavnou atmosféru mezi všechny děti.

 

 

Zábavné atrakce pro děti na náměstí

 

 

 

 

Procházkou na Křížový vrch

Krásná procházka"babím létem"se nám vydařila v úterý 24.9.. Společně jsme  se vydali na Křížový vrch, kde jsme opékali špekáčky a našli místo k odpočinku pro dýňového skřítka.

Júú, to se nám líbilo! winkblush

 

 

 

Hvězdárna

Se staršími dětmi jsme ve středu 18.9.  zavítali na Hvězdárnu v Moravské Třebové. Děti měly připravený program od paní Dáši a Andrejky z DDM. Dovídaly se nové informace o hvězdách, souhvězdích a planetách. Také si v průběhu dopoledne zkusily vytvořit duhu z barevných válečků, které navlékaly na provázky. Za odměnu si vysloužily krásné upomínkové dárečky.

Děkujeme za příjemné středeční dopoledne.

 

 

 

 

 

Návštěva ZUŠ

Ve středu 11.9. jsme navštívili ZUŠ v Moravské Třebové. P. učitelky a  učitelé měli pro děti připravené ukázky z různých uměleckých oborů / např. hudební, výtvarný,taneční/. Děti si samy  mohly alespoň na chvíli některé vyzkoušet.

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Školní rok 2018/2019

 

Rozloučení s předškoláky

Ve čtvrtek 20.6. jsme uskutečnili na zahradě MŠ společné setkání rodičů a dětí u příležitosti rozloučení s  předškoláky. Děti byly opravdu moc šikovné a předvedly krásné pásmo sestávající z tanečků, básniček a písní. Nechybělo ani slavnostní pasování a šerpování, gratulace s drobnými dárečky.

Budoucím školákům přejeme spoustu úspěchů nejenom ve škole, ale také  v jejich osobním životě.heart

 

 

 

 

Výlet do Útěchova

 

V úterý 11.6. proběhl tradiční výlet do Útěchova. Děti se povozily na koních pod vedením p.Edity Weissarové a p. Andrejka Aberlová z DDM si pro děti připravila spoustu zábavy.

Děkujeme.

 

 

 

 

Dětský den

Nezapomenutelným okamžikem se pro nás stalo středeční dopoledne 5.6., kdy jsme všichni oslavili svátek dětí na zahradě školky ve společnosti klaunice Oliny. Pro děti si připravila diskotéku se super písničkami, tanečky se stuhami, podbíhanou pod hadem, koulení s velkými barevnými míči a běhání s krásnými větrníky.

A těch bublin!!! To byla panečku sranda.smileywink

 

 

 

 

Výlet na Potštejn

V pondělí 27.5. jsme uskutečnili výlet do Potštejna na malebný zámeček. Přivítali jsme se s veselým šášou a komornou Dorkou, která nás provedla zámeckými komnatami a seznámila s tehdejším životem na zámku. V blízkém parčíku jsme plnili jednotlivé úkoly a hledali společně poklad. Nakonec jsme shlédli místo ve sklepení, kterému se říká "Pohádkov."

Krásný zážitekyes

 

 

 

 

 

Beseda o 1. pomoci

V pátek 3.5. jsme zavítali s dětmi do svitavské Fabriky, kde pod vedením p. Mgr. Kateřiny Krausové proběhla zábavnou formou beseda o základních pravidlech 1. pomoci. Programem je provázel opičí kamarád Baryk, u kterého si děti mohly vyzkoušet motání obvazu, jednoduchá ošetření a seznámily se s důležitými životními orgány. Taktéž měly možnost nácviku umělého dýchání a masáže srdíčka na figuríně.

Děkujeme za pěkný program.

 

 

 

Den Země

V pátek 26.4. jsme se zúčastnili akce ke Dni Země, kterou pro děti zorganizoval tým DDM ve spolupráci se Zdravým městem. Pro děti byl připravený bohatý program zaměřený na ochranu přírody. Na jednotlivých stanovištích je provázela včelka Mája a její kamarádi.

Moc děkujeme!

 

Myslivecká výstava

Ve čtvrtek 25.4.jsme se vypravili autobusem do Boršova na mysliveckou výstavu. Děti mohly shlédnout vycpané trofeje, živé dravce a dovědět se nové informace o loveckých psech. Mohly si i vyzkoušet troubení na lesním rohu.

 

 

Brzy budu školákem

Ve čtvrtek 4. dubna čekal na všechny naše budoucí prvňáčky zápis do základních škol. Děti byly trošku netrpělivé a plné očekávání jak vše proběhne. A dopadlo to na jedničku - školáci byli moc šikovní a všem přejeme spoustu úspěchů.

 

 

 

Sůl nad zlato

...aneb léčba solí. Tak jako v minulém roce, i letos jsme opět zavítali do solné jeskyně ve Svitavách, abychom se příjemně zrelaxovali a posílili svoje zdraví.

A bylo to prima!

 

 

 

                                                                                   

Den vody

S dětmi jsme si nenechali ujít akci ke Dni vody, kterou pořádalo Zdravé město ve spolupráci s DDM dne 20.3. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací o vodě, jak si ji máme vážit a také s ní šetřit. Na několika stanovištích byly pro děti připravené zábavné soutěže a nakonec mohly shlédnout pohádku k tomuto tématu.

 

 

 

 

 

Návštěva u hasičů

Středa 6.3. byla pro děti dnem plných zážitků.

Vydali jsme se na návštěvu do místní hasičské zbrojnice, kde na nás čekali ochotní členové SZH. Děti si mohly prohlédnout hasičské vozy, seznámit se s jejich vybavením a dozvědět se, co se k čemu používá. Shlédli jsme také jejich zásahové obleky a nakonec jsme si všichni vyzkoušeli, jak se sedí ve velkém nafukovacím člunu.

Děkujeme za krásné dopoledne a čas, který jste nám věnovali.smileyyes

 

 

 

 

Sportovní dopoledna na ZŠ Křižovatce

Dne 28.2. jsme se s dětmi vydali na ZŠ Křižovatku v Moravské Třebové. Domácí si pro naše předškoláky připravili zdolávání překážek, hry s padákem a další jiné sportovní atrakce. Velmi se jim zamlouvala jízda po lavičce.

Děkujeme za příjemné dopoledne.

 

 

Návštěva knihovny

Ve čtvrtek 21.2. jsme s dětmi zavítali do knihovny za paní Janičkou, která si pro děti připravila  zábavný program "O medvědovi, kterému se nechtělo spát".

Děti vymýšlely různá řešení, aby medvědovi pomohly usnout a také si vymalovaly pěkné obrázky.

 

 

 

 

 

Hurá sníh!

Konečně jsme se dočkali a napadl sníh. Hned jsme toho využili.

A podívejte, jak nám to na bílé sluší.wink

 

 

 

 

A do školky také přišel Ježíšek a  přinesl samé krásné dárečky !smiley

 

 

Mikuláš, čert a anděl

V pátek 7.12. zavítal do školky Mikuláš se svými pomocníky čertíkem a andělem. Děti zazpívaly veselé písničky, zarecitovaly básničky, a tímto si vysloužily od Mikuláše pytlíčky s nadílkou.

Děkujeme!

 

 

 

 

 

Červeno - černý den v MŠ a pekelný gulášek

 

 

 

 

Hrajeme si, a to nás baví!

 

 

 

Návštěva dětí v Domově seniorů

V úterý 12.11. jsme se s dětmi v dopoledních hodinách vydali do Domova seniorů, abychom jim ukázali co jsme si pro ně připravili a potěšili je svým vystoupením. Hudební a písničkové pásmo se skládalo převážně z lidových písní, které všichni dobře znají, což bylo i záměrem, aby si s námi mohli "babičky" i "dědečkové" také zazpívat.

 

Den stromů v DDM

Ve čtvrtek 25.10. si pro starší děti připravila p. Andrejka Aberlová v DDM zábavně - vzdělávací program ke Dni stromů. Děti získaly nové informace a vyrobily si krásné skřítky z podzimních lístků.smiley

A jak se jim povedli!

 

 

 

 

Se sluníčky jsme zavítali do místní knihovny za p. Mazurovou, která si pro děti připravila zábavný program z knihy "Devět plchů v pelechu".

 

 

 

Děti také navštívily výstavu ovoce a zeleniny na zámku.

 

 

Lištičky si užívaly "babí léto" a zpříjemnily si ho krásnými procházkami.

 

 

 

Školní rok 2018/2019

 

Zahradní slavnost ke Dni Charity v Moravské Třebové

V úterý 2.10. jsme se staršími dětmi zavítali na zahradní slavnost v Charitě. Měly možnost se povozit na koních, vyzkoušet malování na obličej a nechyběl ani skákací hrad, kterého si moc užily.

 

 


 

----------------------------------------------------

Rozloučení s předškoláky 2017/2018

V úterý 12.6. jsme uskutečnili na zahradě MŠ společné setkání rodičů a dětí u příležitosti loučení s předškoláky. Děti byly šikovné a všem předvedly krásné pásmo básniček, písní a tanečků. Samozřejmě  nechybělo slavnostní šerpování a pasování, u kterého ukáply i slzičky dojetí.

Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho štěstí a úspěchů nejen ve škole, ale i v jejich osobním životě.smileyheart

 

Karneval v MŠ

V pátek 1.6. proběhl na školní zahradě karneval. Děti měly krásné masky a kostýmy, ve kterých si společně zatančily a zasoutěžily na připravených stanovištích. Všichni jsme si užili krásné odpoledne.

Děkujeme Janičce Chadimové z DDM za spolupráci a všem maminkám za upečené dobrůtky. smiley

Vyjížďka mladějovskou úzkokolejkou

Vypravili jsme se s dětmi vlakem do Mladějova na úzkokolejku. Program byl zajištěn "Červenou Karkulkou". Počasí nám přálo a našli jsme i poklad.

 

 

Ze života koní

Již tradiční a srdeční výlet do Útěchova, který proběhl 3.5.2018 ve spolupráci s DDM a paní Editou Weissarovou. Velké díky rodičům Haasovým za poskytnuté zázemí na jejich krásné zahrádce.  angel

 

 

 

 

Chovatelská výstava trofejí zvěřě

26.4.2018 jsme se staršími dětmi navštívili chovatelskou výstavu trofejí v Kulturním domě v Boršově. Myslivci nás seznámili s některými dravci, prohlédli jsme si paroží zvěřě a dozvěděli se spoustu zajímavostí.

Děkujeme za příjemné dopoledne. smiley

 

 

 

 

 

 

 

Den vody

21.3. jsme se zúčastnili akce DDM ke Dni vody. Pro děti byly připravené zábavně-vzdělávací soutěže na několika stanovištích. Nenásilnou formou si tak osvojovaly poznatky o důležitosti vody pro život na Zemi.

 

 

 

 

 

 

 

Solná jeskyně - Svitavy

Abychom utužili naše zdraví v zimních měsících, podnikli jsme v tomto období ozdravný pobyt do solné jeskyně ve městě Svitavy. Děti si pohrály se solnými kamínky, hračkami, relaxovaly a poslouchaly příjemnou hudbu.

 

Návštěva knihovny

V úterý 27.2. a ve středu 28.2.2018 si pro děti paní knihovnice Janička připravila čtení z knihy Kde je tučňák Pip? Děti interaktivně zapojila do hledání pohádkové osoby z předčítané knihy. Na závěr si každé z dětí vymalovalo svůj obrázek dle vlastní fantazie.

 

 

 

 

Zábava na dopolední vycházce

Naše třída Lištiček si dopolední vycházku zpříjemnila na novém hřišti v parku u hasičské zbrojnice.

Návštěva divadelního představení

Dne 6.2.2018 jsme s dětmi navštívili divadelní představení O zvídavém slůněti. Pohádka měla u dětí velký úspěch, protože herečky divadelního sboru šířily pohádkovou náladu mezi dětmi přímo v hledišti

   22.1.2018  - Sportovní dovádění v tělocvičně

   ZŠ - KŘIŽOVATKA

     

12.1.2018 - NÁVŠTĚVA KNIHOVNY PROGRAM : 

" O VLKOVI , KTERÝ VYPADL Z KNÍŽKY "

 

  

12.12.2017 SE NA ZVONEČKU ZPÍVALO A 

   TANCOVALO - NA VÁNOČNÍ BESÍDCE . 

   A I TAM SE NADĚLOVALO 

       

  TAKÉ NA ZVONEČKU SE KONAL 

  ČERVENO-ČERNÝ DEN

   

 

 

 

 

 

      PŘIJELA K NÁM POUŤ - TO JSME SI JI 

   PANEČKU UŽILI !!smiley

    

     

   

   Ve dnech 23.10 - 24.10.2017 zavítaly Lištičky a           Sluníčka do moravskotřebovské knihovny , 

   kde si pro děti paní Mazurová připravila 

   listování z pohádkové knihy " KAMIL NEUMÍ 

   LÉTAT " . 

   Děti si to moc užily a nakreslily hlavního hrdinu .

     

    

  

 

     

              DEN STROMŮ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 

   Program k tomuto tématu nám vytvořila paní 

   Andrea Aberlová z DDM 

    

 

   

  

  

  

 

    A JEŠTĚ NĚCO Z NÁVŠTĚVY V ZŠ U KOSTELA

    

   

 

 

    JE TU PODZIM -  A TO JE KRÁSNÉ OBDOBÍ ,

  VE KTERÉM SI DĚTI MOHOU DOSTATEČNĚ

  VYHRÁT S BARVAMI A PLODY STROMŮ , KEŘŮ 

  A KVĚTIN .

  TAKHLE SI UŽÍVAJÍ  PODZIMNÍ HRÁTKY

   DĚTI ZE - ZVONEČKU

            

       

       

        

       

 

      Protože jsme si ve školce povídali s dětmi o 

      ovoci a zelenině , uvítali jsme konání oblastní 

      výstavy a osobně jsme ji s dětmi navštívili. 

      Děti měly možnost si prohlédnout výpěstky

      zahrádkářů .

      

 

 

 

         Třída Sluníček a Lištiček se dne 4.10.2017   

     vydala na vojenskou školu , kde děti v místním

     kině shlédly pohádku " Turbo" - o šnekovi

     který , ač se jen staral o záhonek s rajčaty ,

     snil svůj velký sen o závodění. A ten se mu 

     nakonec splnil . 

 

     

 

 

 

    Ve středu 13.9.2017  měly děti ze ZVONEČKU

       na zahradě - SKÁKACÍ  HRAD 

      Ten si vysoutěžily  ve VÝTVARNÉ  SOUTĚŽI

       PEZ - Sportujeme rádi

       Tuto krásnou odměnu si užily i díky tomu , že jim 

       přálo krásné počasí . dodatečně - blahopřejeme

         yescheeky

       

       DEN  BEZPEČNOSTI VE  ZVONEČKU

 

     Ve spolupráci s DDM si 27.9.2017

     přichystala pro předškolní děti paní Andrea 

     Aberlová zábavný vzdělávací program, 

     týkající se bezpečnostních pravidel silničního

     provozu.

     Děti uvítaly možnost vyzkoušet si - být jeho

     přímým účastníkem.

     Z tohoto dopoledne si odnesly spoustu zážitků

     i poučení . cheeky

         

        

        

       

           Po dopravním programu následovala exkutze 

     spojená s pohádkami u HASIČŮ - to je něco ! 

       

        

          

           A děti chodily i do přírody . hledaly houby ,

     tvořily z přírodnin a pozorovaly krásy 

     podzimu .

      

 

  

   

  

  

  

TOPlist