Školka je můj kamarád‚ naučí mě‚ co mám znát.

Návrh rozpočtu

Schválená verze rozpočtu na rok 2020 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022   

I. Mateřská škola Moravská Třebová, Piaristická 137, okres Svitavy    
       
Rozpočet příspěvkové organizace na rok 2020      
       
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:    
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)    
       
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)    
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 775    
Výnosy doplňkové činnosti 0    
Ostatní výnosy 1 245    
Výnosy  CELKEM 3 020    
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 775    
Náklady doplňkové činnosti 0    
Ostatní náklady 1 245    
Náklady  CELKEM 3 020    
       
       
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:  
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)      
       
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)    
Výnosy 12 900    
Náklady 12 900    
       
       
3.ostatní dotace a projekty:      
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)      
       
rozpočet na rok 2020 (v tis. Kč)    
Výnosy 290    
Náklady 290    
       
       
V Moravské Třebové dne:  ……………………………….  
  razítko a podpis     
  stat. zástupce organizace  
       
Zveřejněno dne:       
       

 

 

I. Mateřská škola Moravská Třebová, Piaristická 137, okres Svitavy    
       
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace 2021 - 2022    
       
1. Finanční prostředky příspěvkové organizace a zřizovatele:    
(mimo finanční prostředky státního rozpočtu a ostatní dotace a projekty)    
       
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 775 1 775  
Výnosy doplňkové činnosti 0 0  
Ostatní výnosy 1 245 1 245  
Výnosy  CELKEM 3 020 3 020  
Neinvestiční příspěvek od zřizovatele 1 775 1 775  
Náklady doplňkové činnosti 0 0  
Ostatní náklady 1 245 1 245  
Náklady  CELKEM 3 020 3 020  
       
       
2. Neivestiční dotace podléhající finančnímu vypořádání s KÚ Pardubického kraje:  
(včetně dotací na rozvojové programy označené UZ…)      
       
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022  
Výnosy 13 550 14 200  
Náklady 13 550 14 200  
       
       
3.Ostatní dotace a projekty:      
(např. dotace z ÚP, EU - finanční prostředky daného roku)      
       
výnos/náklad (v tis. Kč) rok 2021 rok 2022  
Výnosy 200 0  
Náklady 200 0  
       
       
V Moravské Třebové dne:  ……………………………….  
  razítko a podpis     
  stat. zástupce organizace  
       
Zveřejněno dne:       
       

 


TOPlist