Školka je můj kamarád‚ naučí mě‚ co mám znát.

Vnitřní předpis k úplatě za stravu

Vnitřní předpis

k úplatě za předškolní stravování  V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

I.

Organizace, způsob, podmínky a úhrada školního stravování.

 • Školní stravování dětí je zajištěno školní kuchyní I.MŠ Piaristická 137,Moravská Třebová, okres Svitavy.
 • Veškeré záležitosti týkající se školního stravování projednává zástupce dítěte s vedoucí školní jídelny.
 • Porce oběda vydají dětem kuchařky mateřské školy.
 • Výdej dopoledních a odpoledních svačin je prováděn v době stanovené denním organizačním řádem.
 • Pitný režim je zajištěn v průběhu celého den.

II.

Odhlašování dětí

 • Zákonní zástupci odhlašují dítě ze stravy den předem u vedoucí školní jídelny, nebo přímo u učitelů do 12.00 hod předešlého dne.
 • Pokud nestačí dítě odhlásit v tomto termínu, mají možnost odebrat neodhlášenou stravu do vlastních nádob ve školní jídelně od 11.45 do 13.00 hod. a to pouze první den nepřítomnosti dítěte (§4, odst. 9, vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování).
 • Cenu stravného stanoví ředitelka mateřské školy v rámci rozpětí finančních limitů stanovených v příloze č. 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

III.

Úhrada stravného

 • Stravu hradí zákonní zástupci dětí vždy zálohově.
 • Termín splatnosti zálohy je do 15. Dne předchozího měsíce na účet školy: 282937028/0300.
 • Variabilní symboly vždy stanovuje vedoucí stravování.
 • Rodiče, kteří nemají účet mohou platit hotově u účetní školy.
 • Dítě, které  nebude mít zaplaceno stravné na příslušný měsíc, bude odhlášeno ze stravování do doby, než zákonní zástupci stravu zaplatí nebo předloží doklad o zaplacení.
 • Přeplatky za stravu se budou vracet vždy čtvrtletně.

 

IV.

Výše stravného (2 svačiny a oběd)

Děti ve věku 2 – 6 let           31,-Kč denně (přesnídávka 7,-Kč, oběd 18,-Kč, svačina 6,-Kč)
Děti ve věku 7 let                 33,-Kč denně (přesnídávka 8,-Kč, oběd 19,-Kč, svačina 6,-Kč)

 

Upozornění:

Pokud během roku dojde ke zdražování potravin, mateřská škola si vyhrazuje právo na zdražení stravného v návaznosti na uvedenou vyhlášku.

 

 

 

V.

Závěrečné ustanovení

 

Tento vnitřní předpis k úplatě za předškolní stravování je závazný pro zákonné zástupce dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání i na odloučeném pracovišti – MŠ Piaristická 1476, MŠ Boršov 102 a Sušice 52.

 

v Moravské Třebové                                                           Hana Zmeškalová Dis.

dne: 2.9.2019                                                                                       ředitelka školy


 


TOPlist